Treorchy Comprehensive School


 

In September, as a just reward for their hard work in their Welsh lessons, 95 Year 6 pupils from our feeder primary schools and beyond were invited to spend a day taking part in a variety of activities organised by the Welsh Department at Treorchy Comprehensive School. It proved a great opportunity for the pupils to make new friends and of course it gave them the chance to use the Welsh they have learnt outside the classroom. Two teachers from the Welsh department currently visit the local primary schools to assist in the delivery of the language to Years five and six.

The pupils enjoyed sports with Miss Oliver, Drama with Miss Griffiths, cooking with Miss Howell, folk dancing with Mrs Hargreaves and disco dancing with our sixth form dance students. The food served in the canteen in block two break time and dinner time also proved a highlight for the pupils!
 
Our sixth form students also did a sterling job in assisting staff and ensuring the pupils had a thoroughly enjoyable day. The pupils were a credit to themselves and their schools and we look forward to welcoming more Year 6 pupils in the near future.
 
Ym mis Medi, fel gwobr am eu gwaith caled yn ystod eu gwersi Cymraeg, gwahoddwyd 95 o ddisgyblion Blwyddyn 6 yr ardal a thu hwnt i Ysgol Gyfun Treorci am y diwrnod i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau gyda’r Adran Gymraeg. Rhoddodd y diwrnod yma cyfle i’r disgyglion wneud ffrindiau newydd yn ogystal â rhoi cyfle iddynt i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i ffurfioldeb y dosbarth. Ar hyn o bryd mae dwy athrawes yn ymweld â’r ysgolion lleol ac yn dysgu’r iaith i flwyddyn pump a chwech.
 
Mwynheuodd y disgyblion chwaraeon gyda Miss Oliver, Drama gyda Miss Griffiths, coginio gyda Miss Howell, dawnsio gwerin gyda Mrs. Hargreaves a dawnsio disgo gyda disgyblion y 6ed dosbarth. Profodd y bwyd o’r ffreutur ym mloc dau yn boblogaidd iawn gyda’r disgyblion hefyd!
 
Gweithiodd disgyblion y chweched yn galed yn helpu’r staff a’r disgyblion i fwynhau’r diwrnod. Roedd Blwyddyn 6 yn glod i’w hysgolion ac iddyn nhw eu hunain ac edrychwn ymlaen at groesawu mwy o ddisgyblion Blwyddyn 6 yn y dyfodol agos.