Treorchy Comprehensive School


Ar yr 16eg o fis Tachwedd, cafodd ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Gyfun Treorci gyfle i weld gêm rygbi rhyngwladol yn Stadiwm y Mileniwm yn erbyn Samoa.

Cyrhaeddodd y disgyblion llawn egni a chyffro ac roeddent yn frwdfrydig i weld gêm ryngwladol. Braf oedd cael gweld y bechgyn yn chwarae yng nghrys Cymru, yn ogystal â ffefrynnau’r disgyblion fel George North a Leigh Halfpenny. Cafodd y disgyblion brofiad arbennig a llawer o hwyl yng nghwmni’r staff yn y stadiwm yn canu caneuon rygbi gyda'r cefnogwyr eraill. Roedd y gêm yn agos iawn, ond yn y diwedd cipiodd Samoa’r pwyntiau, a'r sgôr oedd Samoa 26 – Cymru 19. Er hynny mwynheuodd pawb y noson yn fawr iawn, gan gynnwys y staff!

 
On the 16th of November pupils from Year 9 had the opportunity to visit the Millenium Stadium to watch the rugby international between Wales and Samoa.
 
The pupils arrived at the stadium excited and enthusiastic at the prospect of seeing a live international game. It was a pleasure to see the boys playing in their Welsh shirts as well as the pupils favourites such as George North and Leigh Halfpenny. The pupils enjoyed the experience of singing rugby songs with the other supporters and staff. The game was close but at the end Samoa snatched the points, Samoa 26 – Wales 19.However, everyone had a most enjoyable evening, including the staff!