Welsh Language Charter

For centuries, Welsh poets have held the belief that Welsh is more than just a language. They believed that the Welsh language is a living, breathing entity in the world around us. This is a belief that we share in Ysgol Gyfun Treorci. Welsh is more than just a language that we speak: it is part of who we are and how we interact with the cynefin around us. We are passionate about protecting and ensuring the longevity of this national keepsake and actively seek out ways to engage all students in taking ownership of their very own piece of Welsh heritage. Together we can ensure the survival and growth of the Welsh Language. We encapsulate the infamous words of Saunder Lewis in our approach to the Welsh language – ‘Fe ellir achub y Gymraeg’ – we can save Welsh.

The Welsh Assembly Government is aiming to reach one million Welsh speakers in Wales by the Year 2050. We here at Treorchy Comprehensive School believe that we can help the government in their goal through positive promotion of the Welsh Language. Our Criw Cymraeg has flourished over the past year and membership is growing all the time and have taken part in a wide variety of Welsh initiatives and events. You can follow the recent activities of the Criw Cymraeg on Twitter by following them @TCSCriwCymraeg to find out more. Should you wish to support their important work by learning Welsh or boosting your confidence, click the images below to begin your
Welsh journey now!

Siarter Iaith

Ers canrifoedd, mae beirdd Cymraeg wedi mynnu bod y Gymraeg yn fwy nag iaith yn unig. Maen nhw wedi honni bod y Gymraeg yn beth byw yn y byd o’n cwmpas. Yn Ysgol Gyfun Treorci, rydym yn rhannu’r gred hon. Mae’r Gymraeg yn fyw nag iaith yr ydym yn medru’i siarad yn unig: mae’n rhan annatod o bwy ydym a sut rydym yn cyfathrebu â’r cynefin o’n cwmpas. Rydym am ddiogelu ac hyrwyddo dyfodol y trysor cenedlaethol hwn trwy annog ein myfyrwyr i werthfawrogi’r rhan bwysig hon o’u hetifeddiaeth. Gyda’n gilydd, gallwn sicrhau dyfodol cryf i’r Gymraeg. Mae geiriau pwysig Saunders Lewis wrth wraidd i bopeth yr ydym yn ei wneud yna – ‘fe ellir achub y Gymraeg’.

Mae gan Gynulliad Cymru nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yma, yn Ysgol Gyfun Treorci, rydym yn credu’n gryf y gallwn fod yn rhan o ymgyrch y llywodraeth trwy ddatblygu safbwyntiau cadarnhol tuag at y Gymraeg. Mae ein Criw Cymraeg wedi tyfu mewn poblogrwydd dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae aelodaeth yn tyfu o hyd. Maen nhw wedi cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau a gallwch weld eu holl weithgareddau diweddaraf trwy eu dilyn ar Drydar @TCSCriwCymraeg. Pe hoffech gefnogi gwaith pwysig y Criw Cymraeg, yna dechreuwch ar eich taith ddysgu eich hunain heddiw trwy ddysgu’r Gymraeg a chodi hyder wrth ei siarad. Cliciwch ar y dolennau isod i ddysgu mwy.